Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Thuỷ

nan-thanhchuong-thcsthanhthuy@edu.viettel.vn