Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Thuỷ

c2thanhthuy.tc@gmail.com